Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Introducció a la Indústria 4.0

Destinataris: Treballadors en actiu

 Objectiu:

- Introduir als factors relacionats, des de la interrelació entre les fases de producció i de disseny del producte fins a la gestió mediambiental dels residus, passant per la gestió del canvi en les funcions professionals dels treballadors, la implantació de nous sistemes de gestió de la informació o de sistemes de fabricació avançats.
 
Continguts:
 
1. Origen i situació actual
2. Tecnologies facilitadores de fabricació i d'optimització de processos
3. Transformació digital de la fabricació
4. Manufactura ajustada
5. Millora contínua i gestió del canvi
6. Re-disseny de processos i formes de treball
7. Estratègies de capacitació contínua i d'activació de talent.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Introducció a la Indústria 4.0 20/06/2022 a 04/07/2022 h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV