Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ITS Artificial Intelligence: Introducció a la Intel·ligència Artificial - Aula Virtual

Destinataris: Treballador en actiu.

 

Objectiu general

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de la Intel·ligència Artificial (IA), entenent com es pot utilitzar la IA per resoldre problemes.
 
Relació de mòduls de formació
 
Mòdul 1: Definició del problema de la IA Hores:10
Mòdul 2: Recollida, tractament i enginyeria de dades Hores:10
Mòdul 3: Algoritmes i models d'IA Hores:10
Mòdul 4: Integració i desplegament d'aplicacions Hores:10
Mòdul 5: Manteniment i seguiment de la IA en producció Hores:10
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
ITS Artificial Intelligence: Introducció a la Intel·ligència Artificial - Aula Virtual 02/04/2024 a 30/05/2024 50h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV