Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i la família Aula virtual

Destinataris. Treballadors en actiu

Objectiu:
- Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s'estableix entre el professional de la salut i la persona atesa i la seva família.
 
Continguts:
1. La comunicació
2. Abordatge de situacions complexes
3. Notícies dolentes i recolçament emocional
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i la família Aula virtual 30/11/2022 a 14/12/2022 24h. de 18:00 a 21:00
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV