Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Manipulació d'aliments- Consorci 2018/19

Acció formativa oferida en col·laboració amb 

 Lloc d'impartició: Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

 

Destinataris: Treballadors en actiu                              

Objectius generals:

- Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral.

Objectius específics:

- Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles

- Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions

- Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies

Continguts:                                                                                                                                                                 

1.   Els aliments

1.1   Tipus d’aliments

1.2   Contaminació microbiana dels aliments

2.   Manipulació i higiene alimentària

2.1   Higiene del manipulador

2.2   Higiene del local

2.3   Pràctiques higièniques per a la manipulació d' aliments

3.   Legislació alimentària aplicable

3.1   Normativa actual genèrica

3.2   Aliments al·lèrgens i intoleràncies 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Manipulació d'aliments- Consorci 2018/19 a determinar 10h. de 18:00 a 20:30
dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV