Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Màrqueting

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

- Capacitar a l'alumnat per dissenyar i implementar un pla de màrqueting directe.

- Dotar a l’alumnat dels coneixements estratègics de màrqueting directe més efectius i rendibles per implantar-los en la seva empresa.

Objetius específcs.

- Dissenyar i gestionar bases de dades per a la fidelització de clients en l'activitat comercial.

- Adquirir els coneixements necessaris per a comprendre i aplicar els determinants del màrqueting.

- Adquirir una visió àmplia de les diverses funcions que es desenvolupen en l'empresa i del lloc que el màrqueting ocupa en aquestes funcions.

- Conèixer les tècniques d'implantació dels mètodes operatius i els mitjans de control.

- Conèixer els instruments del màrqueting i la seva influència en la venda .

- Conèixer els principis , fonaments i conceptes del màrqueting.

Continguts:                                                                                                                                                                 

1. El màrqueting directe com a part del pla de màrqueting.

2. El pla de màrqueting directe

2.1. . Anàlisi de la situació

2.2. Determinació d’objectius

2.3. Selecció i elaboració d’estratègies

2.4. . Pressupost

2.5. Seguiment

3. Estratègies d'interacció amb els clients.

3.1. Estructura d'un pla de màrqueting relacional

3.2. Fases del procés de màrqueting relacional

3.3. La base de dades como eina útil

3.4. Segmentació i explotació de la base de dades .

4. Estratègies de fidelització i venda.

4.1. Elements clau d’un pla de fidelització.

4.2. Estratègies de retenció. Vincles.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Màrqueting 08/06/2020 a 06/07/2020 25h. de 18:00 a 19:30
dilluns connexió videoconferències de 18 a 19.30 h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV