Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Metabolisme i equilibri nutricional - Presencial

 Destinataris: Treballadors en actiu

Nivell de qualificació 2. 
 
Imprescidinble complir com a mínim algun dels següents requisits:
 
• Certificat de professionalitat de nivell 1
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
• Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent Certificat de professionalitat de nivell 2
• Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
 
Objectiu general
 
Identificar els aspectes bàsics de la nutrició i la dietètica en l'ésser humà, així com adquirir uns hàbits d'alimentació equilibrada i saludable.
 
Mòduls Formatius:
 
Mòdul 1 L'energia i els nutrients
 
Mòdul 2 Equilibri nutricional
 
Mòdul 3 Trastorns alimentaris i qualitat i higiene dels aliments
 
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Metabolisme i equilibri nutricional - Presencial 02/04/2024 a 14/05/2024 30h. de 17:00 a 21:00
Dimarts i dos dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV