Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Mètode globalitzat. Treball per projectes - Consorci 2018-19

Objectius:

Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.

Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.

Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.

Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?

Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

 

Continguts:

 

1. Què vol dir treballar per projectes?

2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge

3. L'art de fer preguntes investigables.

4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula

5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?

6. Com avaluarem un projecte?

    

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Mètode globalitzat. Treball per projectes - Consorci 2018-19 08/07/2019 a 12/07/2019 30h. a determinar
dilluns a divendres de 8 a 14h o de 15 a 21h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV