Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

MF0951 Integració de components de software en pàgines web (CP IFCD0110_2)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL

 MF0951_2: Integració de components de programari a pàgines web (180 hores).

 

● UF1305: Programació amb llenguatges script a pàgines web (90 hores). 

1.       Metodologia de la programació.

2.       Llenguatge script. 

3.       Elements bàsics del llenguatge script. 

4.       Desenvolupament de scripts.

5.       Gestió d'objectes del llenguatge script.

6.       Els esdeveniments del llenguatge script. 

7.       Cerca i anàlisi de scripts.

 

● UF1306: Proves de les funcionalitats i optimització de pàgines web (90 hores).

 

1.       Validacions de dades a pàgines web.

 2.       Efectes especials a pàgines web. 

3.       Proves i verificació en pàgines web.

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
MF0951 Integració de components de software en pàgines web (CP IFCD0110_2)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 12/04/2021 a 04/06/2021 180h. de 15:00 a determinar
De dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV