Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

MF0952 Publicació de pàgines web (CP IFCD0110_2)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL

 MF0952_2: Publicació de pàgines web (90 hores).

1.       Característiques de seguretat en la publicació de pàgines web.

2.       Eines de transferència de fitxers.

3.       Publicació de pàgines web.

4.       Proves i verificació de pàgines web.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
MF0952 Publicació de pàgines web (CP IFCD0110_2)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 07/06/2021 a 30/06/2021 90h. de 15:00 a determinar
De dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV