Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

MF0959 Manteniment de la seguretat en sistemes informàtics (CP IFCT0210_0)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL

 MF0959_2: Manteniment de la seguretat en sistemes informàtics (120 hores).

● UF1353: Monitoratge dels accessos al sistema informàtic (90 hores).

1. Gestió de la seguretat informàtica.

2. Seguretat lògica del sistema.

 

3. Procediments de monitoratge dels accessos i de l'activitat del sistema.

● UF1354: Còpia de seguretat i restauració de la informació (30 hores).

1. Còpies de seguretat.

2. Entorn físic d'un sistema informàtic.

 

3. Reglaments i normatives.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
MF0959 Manteniment de la seguretat en sistemes informàtics (CP IFCT0210_0)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 12/07/2021 a 21/09/2021 120h. de 15:00 a 20:00
De dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV