Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

MOS: Microsoft Office Acces - Consorci 2016/2017

 

Objectius generals:

- Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office 2013.

- Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcta preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses.

Objectius específics:

- Adquirir coneixements de l’entorn Access i la capacitat de completar tasques de forma independent.

 

- Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de les funcions principals d’Access 2013 i en concret: Dissenyar  i crear bases de dades relacionals, aplicar criteris en les consultes de les bases de dades, introduir dades en les diferents taules, crear etiquetes, crear informes sobre les dades, dissenyar formularis i informes funcionals.

Continguts:

 

1. Creació i administració d'una base de dades

2. Creació de taules

3. Creació de consultes

4. Creació de formularis

 

5. Creació d' informes

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV