Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nòmines i Seguretat Social Nivell I - PRESENCIAL

Destinataris. Treballadors en actiu

Objectius:

Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.

Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’una aplicació.

 

Continguts:

1. El contracte de Treball

1.1. Definició

1.2. Objecte i característiques

1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i Baixes

2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2

2.2. Elaboració i contingut.

3. Rebut de Salaris

3.1. El Salari

3.2. Salari i la seva regulació legal

3.3. El full de salari com a element de prova

3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines

4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica

4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina

4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social

5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància

5.2. El càlcul de les bases de cotització

5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina

5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Nòmines i Seguretat Social Nivell I - PRESENCIAL 27/09/2021 a 20/10/2021 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV