Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions auxiliars de muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108_1) - FOAP 2019

Subvencionat
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 1
No són necessaris requisits d’entrada de formació
 
DURADA:
370 h

DATES:
Inici: 21 d’octubre de 2015
Final: 01 de març de 2016
 
PREU:
Totalment subvencionat
 
DESTINATARIS:
Per a joves entre 16 i 29 anys
 
HORARI:
de 15:15 a 20:15 h
 
CONTINGUTS:
 
1. MF1207_1: Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics (130 hores):
UF0465: Muntatge de components i perifèrics microinformàtics
UF0466: Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics
2. MF1208_1: Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (70 hores)
3. MF1209_1: Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació (90 hores)
4. MP0098: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Operacions auxiliars de muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics (80 hores)

Places limitades per ordre d’inscripció
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Operacions auxiliars de muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108_1) - FOAP 2019 11/11/2019 a 03/03/2020 370h. de 15:00 a 20:00
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV