Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions bàsiques de planta química - Consorci 2018/19

Acció formativa oferida en col·laboració amb 

La formació s'imparteix al Centre Jaume Viladoms a Sabadell

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

• Aquest curs està adreçat a treballadors del sector químic de consum, farmacèutic, cosmètic que necessitin consolidar els conceptes bàsics de les Operacions de Processos Químics.

• També està recomanat per persones que es plantegen realitzar el Certificat de Professionalitat QUIE0108_2 Operacions bàsiques en planta química i que necessiten actualitzar coneixements o bé volen fer la prova d'accés al Certificat de Professionalitat.
 
Continguts:
 
• Conceptes previs.
• Formes d'expressar la concentració de solucions.
• Concepte d'àcid-base, pH, Hidròlisi.
• Operacions bàsiques o unitàries. Concepte. Definició.
• Operacions unitàries més utilitzades.
• Principis de les operacions unitàries.
• Procés químic.
• Fonaments bàsics de l'operació de màquines de planta química.
• Operacions dels elements de la planta química.
• Operacions de màquines de planta química.
• Operacions amb equips de planta.
• Presa de mostres: importància per al control de la planta.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Operacions bàsiques de planta química - Consorci 2018/19 16/09/2019 a 03/12/2019 170h. de 18:00 a 21:00
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV