Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Pla de màrqueting per a dispositius mòbils- Consorci 2018/19

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

-Saber gestionar el màrqueting específic en els dispositius mòbils.

- Ser capaç de fer un pla de màrqueting i d'accions específi per dispositius mòbils

Continguts:

1. Dades actuals sobre l’ús de mòbil.

2. Especificitats del màrqueting per a dispositius mòbils i comportament de l’usuari.

3. Format web en els dispositius mòbils, concepte mobile first. Webapps i web responsive.

4. Apps, creació d’apps sense conèixer codi de programació. Qui ha de tenir una app, utilitats.

5. El pla de màrqueting per a dispositius mòbils: objectius, públics, estratègies i accions.

6. Pla d'accions.

7. Definició d'objectius.

8. Tipologia de públics.

9. Eines per a la implementació.

10.   Recursos i documentació.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Pla de màrqueting per a dispositius mòbils- Consorci 2018/19 04/06/2019 a 04/07/2019 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV