Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Posicionament web SEO/SEM

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.

 

Continguts:

1. Introducció SEO

2. SEO on-page

3. SEO off-Page

4. Eines i analítica Web (SEO)

5. Consultoria SEO - Benchkmark SEO

6. Introducció SEM

7. Gestió de campanyes

8. Vídeo màrqueting amb Youtube

9. Eines i analítica Web

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Posicionament web SEO/SEM 24/10/2022 a 01/12/2022 60h. de 17:00 a 21:00
Dilluns, dimecres i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV