Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Salut i exercici físic per l'esquena - Presencial

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:                                                                                                                                                                    

- Coneixement i importància de la columna i l’esquena per treballar amb seguretat, efectivitat i sense ric de lesió.

- Aprofondir en los principis d’activitat física i els seus procediments, i adquirir la capacitat per dissenyar, modificar i adaptar programes

Continguts:                                                                                                                                                                 

Dolor d’esquena: de la prevenció al desentrenament.

1. Marc teòric. On som?

1.1.   Professionals de l’Activitat Física: Diagnosticar & Prescriure

1.2. Exercici Físic i Evidència Científa

2. Fisiopatologia Lumbar

2.1.   Tipus

- Nomenclatura

- Casada erativa

3. La Columna Vertebral

3.1.     Unitat Funcional UFC

- Zona Neutre

- Zona Elàstica

- Rang Funcional de Moventim

4. Mobilitat & Estabilitat.

4.1.     Subsistemes Passiu, Actiu i de Conol

5. Estress & Tolerància

5.1.            Marc pràctic Entrenem o Desentrenem?

- Objectius

- Selecció d’Exercicis

- Organització

- Programació

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV