Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SANP034PO- Salut, nutrició i dietètica - TELEFORMACIÓ

Gratuït

Destinataris: Treballadors en actiu amb els següents convenis:

47          Oficinas de Farmacia
62          Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la  autonomía personal
116         Acción e intervención social
126        Sanidad Privada
719        Investigación biomédica
807        Clínicas veterinarias
933        Naturopatía

Objectius: Dissenyar dietes específiques per a cada situació, quant a estat de salut i etapa de la vida, en base a les necessitats de l'organisme i aspectes nutricionals.

Continguts:

1. ANATOMIA I FISIOPATOLOGIA DELS APARELLS DIGESTIU I ENDOCRÍ.

1.1. El sistema digestiu.

1.2. Patologies digestives.

1.3. El sistema endocrí.

1.4. Patologies endocrines.

2. ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.

2.1. Principis de Nutrició.

2.2. Carbohidrats i fibra dietètica.

2.3. Lípids.

2.4. Proteïnes.

2.5. Vitamines.

2.6. Minerals.

2.7. L'aigua.

2.8. Procés de la nutrició.

3. GRUPS D'ALIMENTS.

3.1. Els aliments i la seva composició.

3.2. Classificació dels aliments.

3.3. Aliments de servei.

3.4. Aliments nous.

3.5. Additius alimentaris.

3.6. Llet i productes lactis.

3.7. Carns, ous i peixos.

3.8. Llegums, tubercles i fruits secs.

3.9. Hortalisses i fruites.

3.10. Greixos i olis.

4. ALIMENTACIÓ I SALUT.

4.1. Alimentació saludable.

4.2. Normes que regeixen l'equilibri nutritiu.

4.3. Característiques de l'equilibri nutritiu.

4.4. Principals relacions entre energia i nutrients.

4.5. Equilibri alimentari.

4.6. Guies alimentàries o dietètiques.

4.7. Dieta mediterrània.

4.8. Importància de l'alimentació i la seva relació amb la salut.

4.9. Mites i errors sobre la limitació.

 

5. DIETES A LES DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA.

5.1. Alimentació en la dona adulta.

5.2. Alimentació infantil.

5.3. Alimentació en l'adolescència.

5.4. Alimentació en la tercera edat.

6. DIETES TERAPÈUTIQUES.

6.1. Dietoteràpia.

6.2. Dieta de protecció gàstrica.

6.3. Dieta astringent.

6.4. Dieta per a pacients diabètics insulinodependents o amb hipoglucèmies orals.

6.5. Dieta hipocalòrica.

6.6. Dieta per a la insuficiència renal crònica.

6.7. Dieta de protecció biliar.

6.8. Dieta per dislipèmies.

6.9. Dieta baixa en sodi.

 

6.10. Nutrició enteral i parenteral.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SANP034PO- Salut, nutrició i dietètica -TELEFORMACIÓ 19/01/2022 a 16/02/2022 50h. a determinar
Teleformació

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV