Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SANT053PO- Infermeria i Farmacologia- ONLINE

Gratuït

Destinataris: Treballadors en actiu amb els següents convenis:

47          Oficinas de Farmacia
62          Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la  autonomía personal
116         Acción e intervención social
126        Sanidad Privada
719        Investigación biomédica
807        Clínicas veterinarias
933        Naturopatía

Objectius: Adquirir coneixements farmacològics que permetin millorar la qualitat assistencial en la pràctica diària de la infermeria

Continguts: 

1. INTRODUCCIÓ A LA FARMACOLOGIA.

1.1 Farmacologia: generalitats.

1.2. Farmacocinètica: el procés de LADME

1.3. Farmacodinàmica.

1.4. Monitoratge farmacocinètic.

2. FARMACOLOGIA CARDÍACA I DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL.

3. CORRECTA ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS.

4. FARMACOLOGIA RENAL, FARMACOLOGIA DE LES ALTERACIONS DELS LÍPIDS I FARMACOLOGIA DE LA COAGULACIÓ.

5. SELECCIÓ DE MEDICAMENTS.

6. FARMACOLOGIA DEL DOLOR.

6.1. El dolor.

6.2. Analgèsics opiacis.

6.3. Aines.

6.4. Co-analgèsics.

6.5. Anestèsics locals.

7. L'ASSAIG CLÍNIC.

8. FARMACOLOGIA DIGESTIVA I FARMACOLOGIA RESPIRATÒRIA.

9. FARMACOLOGIA  ANTIMICROBIANA.

9.1. Generalitats: definicions prèvies. Conceptes bàsics.

9.2. Antibiòtics.

9.3. Quimiotràpicos

9.4. Antimicòtics.

9.5. antivirals

9.6. Farmacologia de la tuberculosi

9.7. Farmacologia de la lepra

10. FARMACOLOGIA DE LA NUTRICIÓ

10.1. La nutrició enteral.

10.2. La nutrició parenteral.

10.3. Additius, colorants i conservants.

11. FARMACOLOGIA  ONCOLÒGICA.

11.1. Conceptes previs.

11.2. Toxicitat dels citostàtics.

11.3. Principals grups farmacològics.

11.4. Efectes dels citostàtics sobre la salut.

12. FARMACOLOGIA DE LES ANÈMIES.

13. LES NOVES DROGUES DE DISSENY

14. FARMACOLOGIA DE SUBSTITUCIÓ HORMONAL.

14.1. hormones hipofisàries

14.2. Agents, tiroide i antitiroides.

14.3. Metabolisme el calci

14.4. la diabetis

14.5. corticoides

14.6. Hormones sexuals.

 

15. REPOSICIÓ DE FLUIDS.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SANT053PO- Infermeria i Farmacologia- ONLINE 25/01/2021 a 03/03/2021 48h. de 17:00 a 20:00
Dilluns, dimecres i divendres connexió videoconferències de 17 a 19h + 1h treball a casa.

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV