Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SANT109PO- Codificació clínica amb CIE-10- ONLINE

Gratuït

  Destinataris: Treballadors en actiu amb els següents convenis:

47          Oficinas de Farmacia
62          Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la  autonomía personal
116         Acción e intervención social
126        Sanidad Privada
719        Investigación biomédica
807        Clínicas veterinarias
933        Naturopatía

 

Objectius: Aconseguir un coneixement de la part diagnòstica i de procediments de la nova Classificació Internacional de Malalties - 10.

Continguts:

1. Estructura de la CIM-10.

2. Com es «construeixen» els codis de procediments.

3. Aproximació als punts s normatius.

 

4. Utilització de les eines d'ajuda presents a la xarxa.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SANT109PO- Codificació clínica amb CIE-10- ONLINE 02/02/2022 a 16/03/2022 16h. a determinar
16h teleformació i 4h presencials

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV