Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Seguretat a internet i dispositius mòbils

 Destinataris: Treballadors en actiu

OBJECTIUS

- Conèixer les amenaces presents a Internet.

- Transaccions per Internet.

- Configurar adequadament la seguretat i privadesa en xarxes socials.

- Configurar adequadament les polítiques de seguretat de l'equip.

- Mantenir i protegir adequadament l'equip i la seva connexió a les xarxes.

- Utilitzar eines de seguretat i mètodes específics per a diferents dispositius amb accés a Internet.

- Sensibilitzar davant els riscos d'Internet.

 

CONTINGUTS

 

1. Amenaces i riscos: terminologia, amenaces a la seguretat informàtica, riscos

2. Autenticació: control d'accés, contrasenyes, autenticació de dos factors

3. Virus informàtics: tipus de virus, vectors d'atac, prevenció de la infecció

4. Xarxes i comunicacions: fonaments, desafiaments de seguretat, estàndards

5. Seguretat de xarxa: firewalls, xarxes privades virtuals, detecció / prevenció d'intrusions

6. Aspectes legals: les lleis de seguretat cibernètica, la recuperació dels ataquis

 

7. Gestió de riscos de seguretat: anàlisi i gestió de riscos

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Seguretat a internet i dispositius mòbils 20/10/2022 a 24/11/2022 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV