Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Serveis assistencials a persones amb dependència (SABADELL)- Consorci 2018/19

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

· Formar als treballadors en el profund respecte per la dignitat de les persones dependents.

Objectius específics:

· Conèixer l'actual llei de dependències, la seva aplicació i conseqüències.

· Conèixer els recursos disponibles per poder actuar correctament en el seu treball diari.

· Promoure el tracte digne i el respecte en la intervenció amb les persones dependents

· Potenciar les bones pràctiques en els centres assistencials

· Aprendre a donar suport i millorar la participació de les famílies de persones dependents en el procés d’atenció.

· Conèixer els diferents programes d’atenció a persones dependents centrats en la persona. (model ACP)

 

Continguts:

1. Definició de persones dependents. Principis i drets.

2. La Llei de dependència.

2.1. Aplicació de la llei de dependència i les seves conseqüències immediates.

2.2. L'atenció a la dependència com a dret ciutadà.

3. L'atenció a la dependència en institucions socials. Els tracte digne a les persones grans.

3.1. Les bones pràctiques en l’atenció a la dependència

3.2. La confidencialitat i la intimitat.

3.3. El respecte a la voluntat de la persona i la promoció de l’autonomia.

4. Recursos per a l’atenció integral centrada en la persona. El PIAI i el pla de treball per a la persona dependent.

5. La relació amb les famílies.

5.1. Implicació en la presa de decisions

5.2. Contenció emocional

5.3. Acompanyament a la davallada de la persona gran.

6. La dependència com una fractura en la qualitat de vida.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Serveis assistencials a persones amb dependència (SABADELL)- Consorci 2018/19 06/05/2019 a 18/06/2019 30h. de 17:00 a 20:00
dilluns i dimarts

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV