Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SSCE140PO Resolució de conflictes en l'ensenyament- AULA VIRTUAL

Gratuït

En col·laboració amb l'Escola Sant Gervasi de Mollet. 

 Destinataris: Treballadors en actiu dels següents convenis

 
8           Enseñanza privada
26         Autoescuelas
30         Centros de asistencia y educación infantil
35         Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
45         Colegios mayores universitarios
46         Centros y servicios de atención a personas con discapacidad
50         Centros de educación universitaria e investigación
120       Reforma juvenil y protección de menores
121       Sector de ocio educativo y animación sociocultural 
 
Objectius: Facilitar suport als professionals de l'ensenyament que intervenen en situacions de conflicte i mediació. Ensenyar noves tècniques i teories pel que fa a mediació. Adquirir coneixements respecte als instruments de diagnòstic i pronòstic, i instruments per delimitar la intervenció dels professionals de l'ensenyament.

Continguts:

1. CONFLICTE A L'AULA.

1.1. Anàlisi de l'conflicte.

1.2. Classificació.

1.3. Com identificar patrons de conflicte.

1.4. Com prevenir un conflicte.

2. LA MEDIACIÓ.

2.1. La mediació com a instrument d'intervenció en el conflicte.

2.2. Situació actual de la mediació

2.3. Principals models.

2.4. Assertivitat, escolta activa i negociació.

3. EL ROL DEL MEDIADOR.

3.1. Funcions un mediador.

3.2. Límits.

3.3. Aspectes deontològics.

3.4. El procés de mediació.

4. L'ENTREVISTA.

4.1. Tècniques i habilitats per intervenir.

4.2. Fases.

4.3. Criteris de viabilitat de la mediació.

5. LA MEDIACIÓ EN DIFERENTS CONTEXTOS.

5.1. Familiar.

5.2. Comunitària.

6. APLICACIÓ DE TÈCNIQUES MEDIADORES EN PROCESSOS NO ESTRUCTURALS DE MEDIACIÓ.

6.1. Característiques d'aquesta intervenció.

7. LA INTERVENCIÓ MEDIADORA DES DELS SERVEIS SOCIALS.

 

7.1. Casos pràctics.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SSCE140PO Resolució de conflictes en l'ensenyament- AULA VIRTUAL 18/01/2022 a 03/03/2022 40h. de 18:00 a 21:00
videoconferències dimarts i dijous de 18 a 21:00h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV