Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SSCG068PO- Preparació i acompanyament durant el procés de dol- ONLINE

Gratuït

   Destinataris: Treballadors en actiu amb els següents convenis:

47          Oficinas de Farmacia
62          Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la  autonomía personal
116         Acción e intervención social
126        Sanidad Privada
719        Investigación biomédica
807        Clínicas veterinarias
933        Naturopatía

 

Objectius: Proporcionar estratègies per ajudar a l'malalt ia les famílies a enfrontar-se a la malaltia crònica i la mort.

Continguts:

1. FORMACIÓ, MANTENIMENT I RUPTURA DE VINCLES AFECTIUS:

1.1 Cultura mort i altres curiositats.

1.2 Tipus de pèrdua i valor de les mateixes.

1.3 Durada i fases de l'duel.

 

2. CONCEPTE DE DOL, PÈRDUA I CRISI:

2.1 Característiques de el procés de dol.

2.2 Tipus de dol.

2.3 Beneficis d'un treball de dol.

 

3. APROXIMACIONS TERAPÈUTIQUES A EL TREBALL DE DOL:

3.1 Motius de l'fracàs de el duel.

3.2 Teràpia i intervencions en situacions de dol.

3.3 Tècniques de treball en sessions clíniques individuals i grupals.

 

4. ACOMPANYAMENT DE PACIENTS TERMINALS:

4.1 Concepte d'acompanyament.

4.2 Relació d'ajuda amb persones en dol i a la fi de la vida (counselling).

4.3 Comunicació de males notícies.

4.4 Acompanyament en l'acte de morir.

 

4.5 Enfocament clínic-assistencial

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SSCG068PO- Preparació i acompanyament durant el procés de dol- ONLINE 13/04/2021 a 04/05/2021 20h. de 17:00 a 20:00
dimarts presencial de 18 a 20:30h dijous connexió videoconferències de 17 a 19h + 1h treball a casa.

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV