Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?

DESTINATARIS: Treballadors en actiu

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer quines possibilitats té un comerç actualment per vendre també els seus productes per internet, amb el menor cost i esforç.

Conèixer les eines per poder fer-ho.

Saber valorar si cal disposar d'una pagina web pròpia o no.

 

CONTINGUTS

1.      Avantatges i inconvenients del comerç electrònic.

2.      Reflexions prèvies sobre els nostres productes i la nostre botiga.

2.1. Clients

2.2. Preus 2.3.Marges

2.4. Models

2.5. Competència

3.      Recursos gratuïts per fer visible la nostre botiga física a internet

4.      Diverses maneres per vendre per internet: Avantatges i inconvenients.

4.1. Web pròpia

4.2. Marketplaces o com vendre online sense tenir botiga.

4.3. Xarxes socials

5. Eines i recursos per calcular i valorar el cost de les diferents opcions.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Tinc una botiga física: com puc vendre per internet? 21/04/2020 a 30/04/2020 12h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV