Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (UF0511)- ONLINE

Dates:  09/11/2020 al 16/12/2020

Destinataris: Treballadors en actiu 

Continguts:  

1. L'aplicació de full de càlcul.

2. Edició i modificació de dades.

3. Fórmules i funcions bàsiques.

4. Inserció de gràfics elementals.

5. Impressió, ordenació, filtrat i protecció bàsica de fulles i llibres.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV