Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Xarxes socials 2.0 PRESENCIAL)

DESTINATARIS: Treballadors en situació d'atur

OBJECTIUS

Conèixer les principals xarxes socials 2.0 , les seves finalitats i les seves aplicacions i fer-ne un bon us tant personalment com a professionalment.

CONTINGUTS:
 
Mòdul núm. 1
Denominació: Les noves formes de comunicació
Objectiu: Conèixer les noves formes de comunicació a traves de les xarxes socials 2.0.
Durada: 5 h
Continguts teorico-pràctics:
o El món del web 2.0
o Què són les xarxes socials?
o Tipologia de xarxes segons la seva utilitat
o Pros i contres del web social
o Màrqueting viral
 
Mòdul núm. 2
Denominació: Les principals xarxes socials
Objectiu: Conèixer les principals xarxes socials i utilitzar-les com a elements facilitadors en l'assoliment d’objectius professionals
Durada: 10 h
Continguts teorico-pràctics:
o Planificar estratègia a les xarxes socials
o Estratègia a Facebook
o Estratègia a Twitter
o Estratègia a Linkedin
o Estratègia a Google+
o Estratègia a Pinterest
o Estratègia a Instagram
 
Mòdul núm. 3
Denominació: Crear un perfil a les xarxes socials
Objectiu: Conèixer els factors a tenir en compte a l'hora de crear un perfil en una xarxa social
Durada: 5 h
Continguts teorico-pràctics:
o Què volem dir?
o A qui li volem dir?
o Com ho farem?
o Què volem que diguin de nosaltres?
 
Mòdul núm. 4
Denominació: Els blogs
Objectiu: Conèixer les característiques dels blogs i les seves utilitats
Durada: 5 h
Continguts teorico-pràctics:
o Que és un blog
o Característiques generals
o Tipus de blogs
o Utilitats
 
Mòdul núm. 5
Denominació: Bones pràctiques de les xarxes
Durada: 5 h
Objectiu: Aplicar bones practiques en el ús de les xarxes socials
Continguts teorico-pràctics
o Seguretat a la xarxes (identificació usuaris contrasenyes..)
o Control dels continguts (privats, professionals)
o Control de la imatge

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Xarxes socials 2.0 PRESENCIAL) 21/10/2021 a 28/10/2021 30h. de 15:00 a 20:00
dilluns a divendres 15 a 20h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV