Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Ciberbullying: intervenció socioeducativa

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectius:                                                                                                                                                                    

-Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.

-Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes.

-Indagar sobre les tipologies de víctimes.

-Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del bullying a l'aula.

-Analitzar el perfil del psicòpata digital.

-Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.

-Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying.

-Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de bullying/ciberbullying i com evitar el seu empitjorament.

 

Continguts:                                                                                                                                                                 

1.Tractament i definició del assetjament escolar i l'assetjament digital.

2.El procés de l'assetjament i les conseqüències a curt termini.

3.La prevenció del "ciberbullying".

4.Tipologies d'assetjadors a l'escola.

5.Tipologies de violència emmascarada: violència sexual, sexista, ideològica i psicològica.

6.Les diverses formes d'agressivitat en la infància.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Ciberbullying: intervenció socioeducatiuva 04/07/2022 a 08/07/2022 20h. a determinar
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV