Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Linux LPIC1

 Objetius:

-    Treballar en la línia de comandaments de Linux

-    Realitzar tasques senzilles de manteniment: ajudar usuaris, afegir usuaris a un sistema més gran, còpia de seguretat i restauració, apagat i reinici.

-    Instal•lar i configurar una estació de treball (incloent X) i connectar-la a una LAN o a una PC independent a internet.

Continguts:                                                                                                                                                                                                                                         

1. General Linux Part 1

1.1.   Arquitectura del sistema

1.2.   Instal·lació de Linux i Gestió de paquets

1.3.   Comandament GNU i UNIX

1.4.   Dispositius, sistemes d’arxius de Linux i Jerarquia Estàndard dels Sistema de fitxers

2. General Linux Part 2

2.1.   Intèrprets de comandaments, Scripts i gestió de dades

2.2.   Tasques administratives

2.3.   Serveis essencials del sistema

2.4.   Coneixements bàsics de xarxa

2.5.   Seguretat

3. Seguretat Interna

3.1.   Seguretat interna

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Linux LPIC1 a determinar 60h. a determinar

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV