Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Tècniques d'estirament (Relaxació)

 Objectius:

- Utilitzar diverses tècniques d’estirament per recuperar després de l’esfo.
- Prevenir lesions i millorar el rang de moviment articular dels clients/usuaris.
- Detectar i alliberar zones de restricció al moviment.
- Valorar el rang de moviment actiu i passiu.
 
Continguts:
1. Estructura i funció dels biomaterial
2. Respostes i adaptacions als estiraments.
3. Visió general dels tipus d’estiraments
4. Pràctica d’estiraments sobre diferents biomateria
5. Pràctica de valoració del rang de moviment passiu i actiu.
6. El ‘top"
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Tècniques d'estirament 06/07/2022 a 19/07/2022 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV