Convalida la teva experiència laboral

MESURES FLEXIBILITZADORES I ACTUACIONS EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL ( DOG núm 6220 )

La seva finalitat es millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

 

NOTA INFORMATIVA. ASSESSORAMENT. DEPENDÈNCIA: NOVA REGULACIÓ DE L’HABILITACIÓ.

Us informem que s’ha publicat en el BOE la “Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

A Catalunya, li correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Família, definir el procediment per sol·licitar l’habilitació excepcional o provisional.  En aquests moments està en preparació i sense concreció.

L’Ordre, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 5 anys o més a 31 de desembre, ha quedat derogada.

 

 
PROGRAMA FP SERVEI ASSESORAMENT:
 

 

A qui s'adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m'ofereix?

  • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
  • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
  • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
  • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
  • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
  • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
  • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

Oferta de places:

Família Administració i gestió : 

Família Informática i comunicació : 

Família Serveis socioculturals i a la comunitat: 

Família Sanitat :   

Calendari del procés:

Període d'admissió de les sol·licituds: 

Llistes provisionals: 

Període de reclamacions: 

Publicació de les llistes definitives: 

Presentació de documentació i pagament del servei : 

Carta de compromís: Carta

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: 

 

Enllaços d'interés:

Cercador de centres autoritzats: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:0:::::

Web Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Més informació

 

 

PROGRAMA FP SERVEI RECONEIXEMENT:

 


Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma individual.
Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.
Conclou amb un Certificat Oficial de Convalidació expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes i convalidables.

 

Per obtenir més informació clica aquí