Cursos de Reciclatge

 
FORMACIÓ PEL RECICLATGE DELS TREBALLADORS
 
L' Objectiu és assolir la requalificació i l'adequació dels treballadors en tècniques i tecnologies necessàries per tal de satisfer les expectatives de l'empresa actual. Podem diferenciar tres tipologies de formació de reciclatge segons la seva forma de finançament.
 
Consorci de la Formació Contínua: El Consorci s'encarrega de la gestió i de l'execució dels programes de la formació professional contínua, ens serviran per aconseguir l'objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos productius. D'aquesta manera, s'aconsegueix que es millori la competitivitat empresarial.
 
Cursos a mida: Oferim cursos a mida a totes aquelles empreses que detectin alguna necessitat formativa en alguna àrea de l'empresa.
En aquest cas el finançament recau íntegrament en l' empresa.
 
Bonificació Seguretat Social ( FUNDAE ): El Sistema de la Fundació Tripartita permet que les empreses que formen als seus treballadors puguin recuperar, total o parcialment, les seves inversions en formació mitjançant l'aplicació de bonificació en els seus butlletins de cotització a la Seguretat Social.