Cursos de Reciclatge

 
FORMACIÓ PEL RECICLATGE DELS TREBALLADORS
 
L' Objectiu és assolir la requalificació i l'adequació dels treballadors en tècniques i tecnologies necessàries per tal de satisfer les expectatives de l'empresa actual. Podem diferenciar tres tipologies de formació de reciclatge segons la seva forma de finançament.
 
Consorci de la Formació Contínua: El Consorci té encarregada la gestió i execució dels programes de formació professional contínua.
Els cursos estan totalment subvencionats, amb una important disponibilitat d' horaris.
 
Cursos a mida: Oferim cursos a mida a totes aquelles empreses que detectin alguna necessitat formativa en alguna àrea de l'empresa.
En aquest cas el finançament recau íntegrament en l' empresa.
 
Bonificació Seguretat Social ( FORCEM ): El Sistema de la Fundació Tripartita permet que les empreses que formen als seus treballadors puguin recuperar, total o parcialment, les seves inversions en formació mitjançant l'aplicació de bonificació en els seus butlletins de cotització a la Seguretat Social.