Treballadors

 
 
La formació contínua és la formació professional per a l'ocupació (àmbit laboral)  adreçada a persones treballadores en actiu. En aquest marc diferenciem la formació contínua d´oferta, gestionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i la formació contínua de demanda, gestionada per l'empresa (formació programada).