Projecte Educatiu de Centre- La nostra oferta educativa

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

   

LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA 

 

 (*) Tots aquests cicles formatius també s' imparteixen en modalitat no presencial
(**) Formació Subvencionada pel Departament d' Educació
(***) Formació Subvencionada per la Generalitat de Catalunya i el Fons de Garantía Juvenil.