Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comunicació i publicitat - Consorci 2018/2019

Destinataris: Treballadors en actiu

 Objectius:

-Adquirir els coneixements i les competències i habilitats necessàries per poder utilitzar adequadament instruments de

comunicació en una estratègia de màrqueting i publicitat i aconseguir una valoració eficaç dels resultats obtinguts.

 

Continguts:

 

1. Introducció a la comunicació

1.1. Publicitat.

1.2. Relacions Públiques.

1.3. Promoció.

 

2. Publicitat.

2.1. Planificació estratègica de la Publicitat i la comunicació.

2.2. Planificació de la Publicitat en medis convencionals.

2.3. Planificació de la Publicitat en medis digitals: Internet i xarxes socials.

 

3. La promoció de vendes. Relacions públiques

3.1. Marketing i Comunicació.

3.2. La imatge de marca a la Xarxa.

3.3. Una campanya a internet.

3.4. Formats a la Xarxa.

3.5. La figura del relacions públiques.

 

4. Màrqueting directe

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comunicació i publicitat - Consorci 2018/2019 26/02/2019 a 28/03/2019 30h. de 18:00 a 21:00

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV