Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Gestió de l'estrés per professionals sociosanitàries

 Objectiu general:

 

- Identificar l’estrès en l’entorn sociosanitari per gestionar-ho correctament.
 
Objectius específics:
 
- Identificar els diferents tipus d’estrès Identificar els signes d’alarma d’estrès.
- Detectar les diferents causes de l’estrès em l’entorn sociosanitari.
- Aprendre estratègies per prevenir l’estrès en l’entorn sociosanitari.
- Aprendre tècniques de reducció de l'estrès en l’entorn sociosanitari.
 
Continguts:
 
1. Què és l'estrès: Aspectes personals i psicosocials
2. Tipus d’estrès
3. Causes d’estrès en l’entorn sociosanitari
4. Estratègies per prevenir l'estrès en l’entorn sociosanitari
5. Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Gestió de l'estrés per professionals sociosanitàries 21/11/2023 a 14/12/2023 20h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV