Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Mindfulness - Presencial

 CONTINGUTS

 

1. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.

1.1. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana

1.2. Identificar els teus estressos i superar-los

1.3. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les La consciència plena i la reducció de l’estrès.

1.4. Com parar el teu cap?

 

2. Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte.

2.1. Aprendre a comunicar-te de una forma assertiva

2.2. Tècniques d’assertivitat .

 

3. L’estrès i la gestió del temps.

3.1. Gestiona el temps de forma eficaç

3.2. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions

 

4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions.

4.1. Aprendre a veure altres perspectives

4.2. Com disminuir els judicis i les expectatives DE L'ACCIÓ

OBJECTIUS

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Mindfulness - Presencial 16/05/2023 a 15/06/2023 30h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV