Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Oper Source Back End Web Developer

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ DE NIVELL UNIVERSITARI

OBJECTIUS GENERALS

Desenvolupar aplicacions web en l'àmbit Back End amb llenguatges Open Source per treballar en el sector digital.

CONTINGUTS

  • Mòdul 1. Sistemes i arquitectura web amb tecnologia Open Source - 60 hores

  • Mòdul 2. Open Source Back End: Conceptes, frameworks i desenvolupament - 180 hores

REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNAT

-     Títol de Grau o equivalent

-     Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

-     Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions

-     Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

 

PROGRAMA FORMATIU

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Oper Source Back End Web Developer 15/12/2021 a 30/03/2022 240h. de 15:00 a 20:00
De dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV