Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Tècniques de venda i formació venedors- Consorci 2018/19

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectiu general:

- Analitzar i comprendre els elements que intervenen en una presentació comercial i les necessitats dels clients

Objectius específics:

-              Adquirir coneixements sobre el procés comunicatiu en una situació de venda i l'argumentació que cal fer

-              Aprendre a detectar indicis de compra i tècniques per presentar el preu i tancar la venda

 

Continguts:

 

1. La presentació

1.1. Determinar aquells elements que intervenen en una presentació

1.2. Analitzar la c.n.v. i la seva importància en la presentació i en el procés global de la venda

1.3. Analitzar cada un d'aquests elements en les àrees

1.4. Coneixements necessaris

1.5. Destreses implicades

1.6. Comportament òptim

2. - L'anàlisi de necessitats

2.1. Respondre la pregunta: per què compra el client?

2.2. Analitzar l'empatia com a tècnica bàsica per aconseguir conèixer les necessitats del client

2.3. Aprendre a realitzar les preguntes adequades per extreure el màxim d'informació

2.4. Analitzar i desenvolupar el procés d'escolta activa

2.5. Determinar el tipus de client i l'estratègia per abordar-lo

3. - L'argumentació

3.1.Analitzar i desenvolupar el procés de la comunicació intencional

3.2. Determinar diferents tipus d'arguments

3.3. Establir les fases que componen l'elaboració i exposició de l'argument

3.4. Analitzar els requisits necessaris per elaborar i desenvolupar arguments

3.5. Aprendre tècniques de comunicació persuasiva que facilitin la fluïdesa del pensament i el control de la improvisació

3.6. Pràctiques

4. - El tractament de les objeccions

4.1. Analitzar i estudiar els diferents tipus d'objeccions

4.2. Elaborar estratègies per fer front a cada tipus d'objecció

4.3. Determinar els requisits necessaris per detectar i abordar eficaçment les objeccions

4.4. Pràctiques

5. - Tècniques de presentació del preu

5.1. Establir elements implicats en la conclusió o tancament de la venda

5.2. Aprendre a detectar, analitzar i valorar els indicis de compra

5.3. Treballar diferents tècniques per presentar el preu

6. - Tècniques de tancament

6.1. Analitzar els requisits necessaris realitzar un tancament de venda reeixits

6.2. Treballar diferents tècniques de tancament

6.3. Pràctiques

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Tècniques de venda i formació venedors- Consorci 2018/19 a determinar 40h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV